Zajęcia z nauki, doskonalenia pływania, oswajania dzieci z wodą z edycji zimowej zostaną wznowione od :

08/06/2020